Elkontroll

Eliten Elektro har forsikringsgodkjente/sertifiserte kontrollører innen elkontroll næring (NEK 405-3) og elkontroll bolig (NEK 405-2). NEMKO-sertifiserte kontrollører oppfyller strenge krav til praktisk og teoretisk kunnskap om kontroll av elektriske installasjoner og elektrisk utstyr.

Eksempler på hvilke anlegg/bygg som kan kontrolleres:

-landbruk

-industri

-skoler

-hoteller

-restauranter

-butikker

-bolig

 

Ta kontakt for en gjennomgang/befaring av ditt anlegg.